ّعلل ناشنوایی در کودکان

ّعلل ناشنوایی در کودکان

علل ژنتیک؛محیطی مثل مصرف بعضی داروها در زمان بارداری مادر مثلا جنتامایسین ؛بعضی عفونتها در زمان بارداری مادر مثل ابتلا به توکسولاسموز؛روبلا(در اروپا بیشت سیتو…

73
مشاوره ژنتیک

مشاوره ژنتیک

مرکز مشاوره ژنتیک – مرکز مشاوره ژنتیک نسل بهتر مشاوره ژنتیک شاخه‌ای از ژنتیک پزشکی است که به بررسی احتمال بروز بیماری‌های ژنتیک در افراد می‌پردازد. مشاوره ژنتیک بر اساس…

75